Od wyceny do harmonogramu

Czas trwania: 28 godzin/4 dni

Cena szkolenia: 1400,00 zł

Przeznaczenie:
Szkolenie dedykowane jest osobom odpowiadającym za przygotowanie kalkulacji kosztów oraz zaplanowanie prac budowlanych

Cel szkolenia Zajęcia mają na calu przygotować kadrę zarządzającą kosztami prac budowlanych w przedsiębiorstwie do ich dokładnej kalkulacji cenowej, a następnie poprawnym zaplanowaniu tychże prac w czasie

Program

Dzień I - 7 godzin
 • informacje o aktualnym stanie prawnym w dziedzinie kosztorysowania,
 • przegląd nowych możliwości i udogodnień wprowadzonych do programu Rodos 2010,
 • katalogi norm - omówienie funkcji w programie (ćwiczenia),
 • edycja przedmiaru/obmiaru - jak wykorzystać funkcje programu (ćwiczenia),
 • elementy kosztorysu - jak i po co stosować- (ćwiczenia),
 • pozycje kosztorysu - rodzaje pozycji, jakie operacje można wykonywać na pozycjach (ćwiczenia),
 • kartoteka RMS - zakładanie i edycja elementów RMS w kartotekach,
 • informatory cenowe (EUROCENBUD),
 • bazy cenowe - zakładanie i edycja cenników (ćwiczenia),
 • narzuty kosztorysu - definiowanie, modyfikowanie, usuwanie (ćwiczenia),
 • metoda kalkulacji (formuła kalkulacji) i jej wpływ na końcową wartość kosztorysu,
 • wydruki - opcje ustawień, zestawy, style wydruków (ćwiczenia).
Dzień II - 7 godzin: Rodos 2010 - zaawansowane możliwości programu do kosztorysowania
 • kosztorysy wariantowe,
 • rejestracja zmian,
 • pozycje scalone,
 • kalkulacje jednostkowe,
 • praca rusztowań,
 • współpraca z innymi programami do kosztorysowania i harmonogramowania,
 • przeniesienie danych z kosztorysu do innych programów (edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny),
 • instalacja i aktualizacja programu (wgrywanie uzupełnień bazy, informatorów cenowych) oraz korzystanie z internetowego systemu aktualizacji RODOS EKSPRES,
 • komunikacja programu z innymi aplikacjami,
 • podsumowanie kursu.
Dzień III - 7 godzin: MS Project - podstawy sporządzania harmonogramu
 • Omówienie podstawowych informacji dotyczących tworzenia projektów,
 • Określenie pracy która musi być wykonana w projekcie,
 • Kalendarze projektu - określenie daty początkowej i końcowej oraz wszystkich terminów pośrednich (zakończenia faz, punktów kontrolnych, realizacji produktów) ,
 • Ustalanie zasobów projektu,
 • Jakość projektu - określanie poziomu jakości celów i założeń projektu,
 • Zasady budowania harmonogramów,
 • Widoki w MS Project,
 • Definiowanie projektu,
 • Określenie właściwości projektu,
 • Typy zadań i ich wpisywanie,
 • Tworzenie relacji między zadaniami oraz zadaniami sumarycznymi,
 • Kamienie milowe,
 • Wprowadzanie ograniczeń w zadaniach,
 • Zadania cykliczne,
 • Wprowadzanie zasobów materiałowych oraz pracy
 • Przypisywanie zasobów do zadań
 • Sprawdzanie stanu zasobów.
Dzień IV - 7 godzin: MS Project - podstawy sporządzania harmonogramu
 • Wykres Ganta, wykorzystanie kreatora,
 • Wyświetlanie ścieżki krytycznej projektu,
 • Formatowanie pozostałych widoków,
 • Koszty,
 • Etap realizacji,
 • Zapisanie planu bazowego,
 • Uaktualnianie zadań,
 • Rozwiązywanie problemów z realizacją planu,
 • Drukowanie projektów, raportów o zadaniach, zasobach i przydziałach,
 • Informacje dodatkowe,
 • Tworzenie pól niestandardowych,
 • Filtrowanie, Sortowanie, Grupowanie,
 • Ćwiczenia.

W przypadku zainteresowania wypełnij formularz:

formularz kontaktowy